Forskning på Videncenter For Hypnose

Forskningsprojektet “Angst behandlet med hypnose og Ego State Terapi”.

Tidsforløb: 1. august 2015 – 1. marts 2018.

Status: Afsluttet og lagt ud på denne hjemmeside. Forskningsprojektet kan findes frem ved at søge på angst og hypnose.

Formål: At undersøge hvilken effekt hypnose og Ego State Terapi har på angst.

Forsøgsansvarlig projektleder: Cand.pæd.pæd.psyk., hypnoterapeut Dorte Brodka, tlf. 22 99 77 83 dorte.brodka@mail.dk,