Om Videncenter For Hypnose

Formålet med Videncenter For Hypnose er at  understøtte praktiserende hypnosebehandleres virke i Danmark ved hjælp af vidensdeling og at skabe en fælles platform for menings- og erfaringsudveksling, uanset den enkelte hypnosebehandlers øvrige tilhørsforhold, – orientering og uddannelsesbaggrund.

Videncenter for Hypnose er en privat og uafhængig organisation, oprettet i 2015 af Cand.pæd.pæd.psyk. Dorte Brodka, baseret på frivilligt, ulønnet arbejde.

Pr. 26. november 2020 er 322 praktiserende hypnosebehandlere medlem af Videncenter for Hypnose. 

Hypnosebehandlere mødes med andre hypnosebehandlere og følger med i ny forskning vedr. hypnose, videncentrets debat og tilbud om efteruddannelse i Facebookgruppen Videncenter for hypnose.

Det er videncentrets mål:

  • At indsamle og formidle national og international forskningsbaseret viden om virkningen af hypnose og hypnoterapi.

  • At bidrage til at hypnose og hynoterapi opnår større anerkendelse og udbredelse i sundhedssystemet.

  • At understøtte praktiserende hypnosebehandleres virke ved tilbud om erfaringsudveksling, supervision, kurser m.v. med henblik på fortsat at udvikle metoder til behandling med hypnose.