Hypnose mod kronisk smerte hos ældre patienter

2016

Forsøg med 53 ældre patienter, med en gennemsnitlig alder på 80,6 år, som havde haft kroniske smerter i mere end 3 måneder, har påvist at hypnose virker bedre mod kroniske smerter end massage. Endvidere bevirkede hypnosen, at en depressionstest, som deltagerne i forsøget også havde gennemført forbedredes signifikant.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26767506

Skriv et svar