Hypnose og ALS

2015

Behandling med hypnose førte til mindre angst, depression og forbedret livskvaliltet for patienter med ALS og deres pårørende. Desuden udviklede patienternes sygdom (fysiske funktionsnedsættelse) sig langsommere. Der var stadig markant forskel på de forsøgspersoner der var blevet behandlet med hypnose og kontrolgruppen 6 måneder efter.

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00822/full

Skriv et svar