Hypnose og ALS

2015 Behandling med hypnose førte til mindre angst, depression og forbedret livskvaliltet for patienter med ALS og deres pårørende. Desuden udviklede patienternes sygdom (fysiske funktionsnedsættelse) sig langsommere. Der var stadig markant forskel på de forsøgspersoner der var blevet behandlet med hypnose og kontrolgruppen 6 måneder efter. http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00822/full

Hypnose og PNES

2014 Behandling med hypnose nedsatte antallet af PNES markant blandt 27 patienter. (PNES er den engelske forkortelse af Psychogenic Non-Epileptic Seizures (seizure = anfald). På dansk kalder man det "psykogene non-epileptiske anfald" eller funktionelle anfald". Funktionelle anfald ligner epileptiske anfald, men der er ikke aktivitet i hjernen under anfaldene. De skyldes ikke epilepsi eller anden fysisk … Continue reading Hypnose og PNES